II semestr

01.02.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Jezioro Genezaret – uciszenie burzy.33

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Podziękuj Panu Jezusowi za to, że zawsze jest z tobą, oraz za to, że w każdej chwili możesz prosić Go o pomoc.

kl.5 Temat: TO MOJE ŻYCIE – SAM O SOBIE DECYDUJĘ  33

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak wypełniasz swoje obowiązki? – Kto może ci pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji? – Jak często myślisz o tym, że twoje obecne decyzje mają wpływ na dorosłe życie? – Na ile konsekwentnie ponosisz odpowiedzialność za swoje wybory? – Czy pamiętasz, że od decyzji podejmowanych podczas ziemskiego życia zależy życie wieczne?

kl.6 Temat: Kielich i patena – poświęcone naczynia 33

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Napisz, co oznaczają słowa Adama Mickiewicza: „Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy/ I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy”. Wyślij odpowiedź na email podany w kontakcie do 10.02.

kl.7 Temat: Spotkanie w godzinie apelu Apel Jasnogórski .32

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu punkt zapamiętaj.

Naucz się na pamięć tekstu Apelu.

kl.8 Temat: Gdy potrzebuję innych to… Ruchy i wspólnoty w Kościele. 28

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu  odpowiedzi na pytania• Co daje przynależność do grup o charakterze religijnym? • Jakie ruchy religijne lub wspólnoty działają na terenie twojej parafii? • Co jest głównym celem działania tych wspólnot? • Do jakiej wspólnoty lub ruchu religijnego należysz lub możesz należeć?

02.02.2021 wtorek

kl.4 Temat:  Kafarnaum – wystarczy wierzyć 34

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często prosisz Jezusa, by uzdrowił twoją duszę? – Jak często robisz rachunek sumienia? – Czy spowiadasz się systematycznie?

kl.5 Temat:ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DUCHOWEGO W MOIM ŻYCIU 34

Zastanów się – Jakie masz obowiązki wobec Boga wynikające z pierwszych trzech przykazań? – Dlaczego miłość do Boga skłania ludzi do wynagradzania Mu za grzechy innych? – Jakie wyrzeczenie możesz podjąć, by ofiarować je Bogu za grzeszników?

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

04.02.2021 czwartek

kl.6 Temat: Grób Pański – myśleli, że to już koniec 34

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Dlaczego najważniejszym elementem grobu Pańskiego jest Najświętszy Sakrament? – Dlaczego grób Pański jest znakiem nadziei na zmartwychwstanie? – Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu, by dać ludziom życie wieczne?

kl.7 Temat: Modlitwa w rodzinie i z rodziną 33

Przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz na pytania w zeszycie • Co w twoim domu przypomina o Bogu? • Czy w twojej rodzinie jest zwyczaj wspólnego czytania Pisma Świętego? • Czy w twojej rodzinie jest czas na wspólną modlitwę? • W jaki sposób zaprosisz swoją rodzinę do udziału w modlitwie? • Gdzie przygotujesz miejsce na to wspólne spotkanie 

kl.8 Temat:  Jak ubiera się święty? 29

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu punkt zapamiętaj.

08.02.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Na pustkowiu – niespotykana uczta. 35

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy dostrzegasz wokół siebie ludzi, którzy są głodni? – Jak często przyjmujesz Ciało Jezusa w Komunii Świętej?

Zapytaj rodziców, co robią z resztkami chleba. Postaraj się nie marnować chleba.

kl.5 Temat: TAJEMNICA SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA – UDANE RELACJE Z INNYMI. 35

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jakie relacje łączą cię z bliskimi? – Jak okazujesz im, że ich kochasz? – Co dobrego możesz dla nich zrobić? – Jak szybko potrafisz przebaczyć bliskim, przyjaciołom, kolegom? – Komu możesz bezinteresownie pomóc w najbliższym czasie? – Co możesz poprawić w relacjach z innymi?

kl.6 Temat: Elementy pacierza.

Przypomnij sobie wszystkie modlitwy poznane dotychczas. Postaraj się codziennie je sobie przypominać w modlitwie.

kl.7 Temat:  Elementy pacierza.

Przypomnij sobie wszystkie modlitwy poznane dotychczas. Postaraj się codziennie je sobie przypominać w modlitwie.

kl.8 Temat:   Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich .30

Przeczytaj temat z podręcznika zastanów się? • Dlaczego we wspólnocie Kościoła jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni? • Dlaczego mamy obowiązek pomagać innym w dążeniu do zbawienia? • Dlaczego nasze zadania się różnią? • Dlaczego misji Kościoła nie wypełniłby sam kapłan ani sami świeccy.

09.02.2021 wtorek

kl.4 Temat: Elementy pacierza.

Przypomnij sobie wszystkie modlitwy poznane dotychczas. Postaraj się codziennie je sobie przypominać w modlitwie.

kl.5 Temat: Elementy pacierza.

Przypomnij sobie wszystkie modlitwy poznane dotychczas. Postaraj się codziennie je sobie przypominać w modlitwie.

11.02.2021 czwartek

kl.6 Temat:Błogosławiona noc – zwycięstwo światła 35

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.7 Temat:Świadectwo wiary mojej rodziny 34

Przeczytaj temat z podręcznika, Zastanów się ? • Jakie grupy religijne działają przy twojej parafii? • Jaki jest cel działalności tych grup? • Czy należysz do którejś z nich? • W jaki sposób dajesz świadectwo wiary w Chrystusa w swojej rodzinie? 

 Zaproponuj swojej rodzinie, abyście wprowadzili w wasze życie jakąś praktykę religijną, np. wspólną modlitwę wieczorną, modlitwę przed i po posiłkach, czytanie Pisma Świętego w niedzielne popołudnie itp.

kl.8 Temat:Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa w liturgii .31

Przeczytaj temat z podręcznika, Zapamiętaj i przepisz do zeszytu :Chrystus jest obecny: w swoim słowie, w znaku wspólnoty, pod postaciami eucharystycznymi, w osobie odprawiającego.

15.02.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Tabor – Góra Przemienienia.36

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Sporządź plan przemiany swojego życia. Najpierw zastanów się, co najbardziej przeszkadza ci w naśladowaniu Jezusa, a następnie pomyśl, w jaki sposób chcesz to zmienić.

kl.5 Temat: KTO MA RACJĘ, A KTO NIE? 36

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Przeanalizuj, co należy robić, by unikać konfliktów z rodzicami i nie tylko z nimi,pomódl się o zgodę w twojej rodzinie.

kl.6 Temat: Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę,  śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 36

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Pomódl się wieczorem w intencji rodziców i rodziców chrzestnych. W najbliższą niedzielę po Mszy Świętej podejdź do chrzcielnicy i podziękuj Bogu za sakrament chrztu świętego.

kl.7 Temat: Kościół – dom duchowy 35

Przeczytaj temat z podręcznika,Napisz uzasadnienie, dlaczego jesteś odpowiedzialny za twój kościół parafialny. Odpowiedź przyślij na email do 25.02

kl.8 Temat: Komu jest potrzebne chodzenie do kościoła? 32

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu treści Zapamiętaj.

16.02.2021 wtorek

kl.4 Temat:Góra Błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia.37

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Osiem błogosławieństw to program życia dla odważnych i wytrwałych. 

Napisz własne wyjaśnienia do nich np. błogosławieni  cisi to ci, którzy........

odpowiedzi wyślij na email w kontakcie do 25.02.

kl.5 Temat: MOJE OBOWIĄZKI, KTÓRE MNIE ROZWIJAJĄ 37

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Napisz, jak rozumiesz sentencję: „Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A  co ważniejsze w  rowerze: przednie czy tylne koło?” (George Bernard Shaw). 

Odpowiedź przyślij na email do 25.02

18.02.2021 czwartek

kl.6 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

kl.7 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

kl.8 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

22.02.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

kl.5 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

kl.6 Temat: Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia 37

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Za jakie grzechy współczesnego świata powinniśmy przeprosić Jezusa? – W jakich sytuacjach powinniśmy pomagać innym, szczególnie modlitwą? – Kto czeka na twoje miłosierdzie?

kl.7 Temat: Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość 36

Przeczytaj temat. Zdarzyło ci się mówić o sobie „jestem Polakiem”? Czy zastanawiałeś się, co to znaczy? Napisz odpowiedź w zeszycie, wyślij na email do końca lutego.

kl.8 Temat: Gromadzić się, by rozważać słowo Pana 33

Przeczytaj temat.Odpowiedz na pytanie:

• Jakie ma dla ciebie znaczenie znak krzyża wykonywany na czole, ustach i sercu przed czytaniem Ewangelii?

23.02.2021 wtorek

kl.2 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

kl.3 Temat: Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się jak chcesz przeżyć okres wielkiego postu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych. Zrób sobie jakieś postanowienie,które ci w tym pomoże.

kl.4 Temat: Betania – przy grobie 38

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Co trzeba uczynić, aby żyć wiecznie w niebie? – Dlaczego warto wierzyć i przyjaźnić się z Jezusem tak, jak przyjaźniło się rodzeństwo z Betanii?

kl.5 Temat:NA CO WYDAJĘ ZAOSZCZĘDZONY CZAS? 38

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Co najchętniej robisz w wolnym czasie? – Jak dużo czasu poświęcasz na oglądanie telewizji? – W jakim celu korzystasz z telefonu komórkowego? – Ile czasu spędzasz na przeglądaniu informacji w Internecie? – Jak często rozmawiasz ze swoimi rodzicami? – W jaki sposób spędzasz czas ze swoimi przyjaciółmi? – Co może być konsekwencją niewłaściwego wykorzystania wolnego czasu? – Ile czasu dziennie poświęcasz na modlitwę?

25.02.2021 czwartek 

kl.6 Temat: Niedziela – czas na refleksję 38

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak wygląda niedziela w twoim domu rodzinnym? – Czym niedziela różni się od pozostałych dni tygodnia? – Z kim chcesz uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii? – Które prace wykonywane w niedzielę możesz przenieść na inny dzień tygodnia? – Co możesz zrobić, aby więcej czasu poświęcić bliskim ci osobom?

kl.7 Temat: Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem? 37

Przeczytaj temat.Ułóż modlitwę za Polskę przez wstawiennictwo św. Wojciecha. 

kl.8 Temat Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy Pismo Święte w życiu chrześcijanina 34 

Przeczytaj temat.Poproś rodziców, by razem z tobą przeczytali fragment Pisma Świętego. Rozważcie go wspólnie w domu.

01.03.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Lourdes – troska o chorych 39

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często dziękujesz Bogu za dar zdrowia? – Czy masz odwagę stanąć w obronie słabszego, wyśmiewanego z powodu słabości lub niepełnosprawności? – Co chciałbyś poprawić w swojej postawie wobec ludzi starszych i chorych?

Pomódl się w intencji chorych o zdrowie swojej rodziny i kolegów.

kl.5 Temat: CHCĘ POMAGAĆ INNYM. WOLONTARIAT 39

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Dlaczego pomaganie innym daje poczucie szczęścia? – Jakie cechy potrzebne wolontariuszowi już w sobie dostrzegasz? – Jakie cechy możesz w sobie wypracować, by pomagać innym? – Do jakiej grupy możesz się przyłączyć, by móc pomagać jako wolontariusz? Dowiedz się i napisz, jakie formy wolontariatu są w twojej parafii, szkole i regionie.

kl.6 Temat: Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka 39

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

W wieczornej modlitwie poproś Ducha Świętego o wrażliwość sumienia na Jego głos i pomoc w nauce.

kl.7 Temat: Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława 38

Przeczytaj temat 1.Napisz, dlaczego św. Stanisław ze Szczepanowa jest jednym z patronów Polski. 2. Napisz, dlaczego warto oddać życie dla dobra Ojczyzny. 3. Pomódl się o zgodę dla wszystkich Polaków. Odpowiedź wyślij na email do 15. 03.

kl.8 Temat: Po co jest piękno? Sztuka sakralna 35

Przeczytaj temat.Opisz historię swojej świątyni parafialnej. Odpowiedź wyślij na email do 15. 03.

02.03.2021 wtorek

kl.4 Temat: Nie tak szybko! – popielcowy przystanek  40

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Które z twoich myśli i czynów mogą nie podobać się Bogu? – Co pomoże ci się nawrócić? – Jakie postanowienie podejmiesz na czas Wielkiego Postu? 

Wyruszasz na drogę Wielkiego Postu. Postaraj się uczestniczyć w drodze krzyżowej lub gorzkich żalach albo odprawiaj je w domu z rodziną.  

kl.5 Temat:ŚWIADECTWO WIARY PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN 40

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

W wieczornej modlitwie poproś Jezusa Chrystusa o odwagę do dawania świadectwa o Nim.

04.03.2021 czwartek

kl.6 Temat:Skała i klucze – fundament i władza otwierania nieba 40

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często modlisz się za papieża Franciszka? – Jak często modlisz się za biskupa twojej diecezji? – O co możesz prosić Boga dla księży pracujących w twojej parafii?  Pomódl się razem ze swoją rodziną w intencji Ojca Świętego, biskupa diecezjalnego i kapłanów pracujących w twojej parafii.

kl.7 Temat: Królewskie insygnia z drewna i skóry 39

Przeczytaj temat. Zastanów się ? • Czy jesteś w stanie zrezygnować ze swoich potrzeb na rzecz innych osób? • Jak często modlisz się przed podjęciem decyzji? • Czy swoim zachowaniem wprowadzasz pokój i harmonię w swoim otoczeniu? • Jak wobec innych świadczysz o Panu Bogu? • Czy sumiennie się uczysz.Pomódl się o rozwój swojej wiary. 

kl.8 Temat:  Chrześcijaństwo a świat antyczny 36

Przeczytaj temat.. Odszukaj w Internecie i wypisz strony, na których możesz znaleźć informacje pomocne w pogłębianiu wiary.  Pomódl się o odwagę głoszenia Chrystusa nawet obcym ludziom. 

08.03.2021 poniedziałek 

kl.4 Temat: Pustynia Judzka – walka z pokusami.41

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Dlaczego powinieneś nauczyć się rezygnowania z przyjemności? – Dlaczego nie możesz żądać od Pana Boga, by spełniał wszystkie twoje życzenia? 

Zapamiętaj Postanowienia i wyrzeczenia wielkopostne uczą przyjmować to, co trudne, ale wartościowe. Pomagają być silniejszym człowiekiem, przybliżają do Boga i uczą zwyciężać pokusy. 

kl.5 Temat: CHRZEŚCIJAŃSTWO A ŚWIAT ANTYCZNY 41

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

W jaki sposób media mogą stać się narzędziem do głoszenia Ewangelii? – Z jakich źródeł korzystasz, by pogłębić swoją wiedzę o Panu Bogu?

 Obejrzyj stronę internetową twojej parafii i napisz, krótką jej historię. Zdjęcie wyślij na email do 15.03.

kl.6 Temat: Dla królestwa niebieskiego – ksiądz, siostra zakonna i zakonnik 41

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń

 Odszukaj stronę internetową wybranego zgromadzenia zakonnego, zapoznaj się z działalnością należących do niego osób i przez tydzień módl się w intencji ich posługi. W wieczornej modlitwie poproś Boga, aby nigdy nie zabrakło ludzi, którzy zechcą swoje życie poświęcić Bogu i ludziom.

kl.7 Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej 40

Przeczytaj temat, Zastanów się ? • Czy w twoim sercu jest miejsce dla ludzi innych religii? • Czy potrafisz uszanować ludzi innych wyznań? • Co robisz, aby lepiej poznać swoją wiarę? • Jak dbasz o swoją więź z Panem Jezusem? . Opisz wybraną religię lub wyznanie, uwzględniając założyciela, zasady wiary, liczbę wyznawców w Polsce, miejscowość, w której znajduje się główna świątynia. Zdjęcie wyślij na email do 15.03.

kl.8 Temat: Chrystianizacja Europy 37

Przeczytaj temat, Zastanów się ? • Do czego zobowiązuje nas przyjęcie nauki Chrystusa? • Co to znaczy budować życie na Chrystusie? • Dlaczego mamy być wdzięczni za dar wiary w Chrystusa? • Jakie zagrożenia niesie życie bez Boga?  • W jakich sytuacjach masz obowiązek bronić swoich chrześcijańskich korzeni.. Wieczorem pomódl się o odwagę stawania w obronie swojej wiary . 

09.03.2021 wtorek

kl.4 Temat:   Wieczernik – ofiara z samego siebie. 42

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Pomódl się za kapłanów modlitwą, którą sam ułożysz bądź odnajdziesz w książeczce do nabożeństwa.

kl.5 Temat: CHRYSTIANIZACJA EUROPY 42

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – W czym mogą być dla ciebie wzorem święci misjonarze Europy? – Jakie cechy charakteru musisz wypracować w sobie, by móc głosić Jezusa? – Jaki możesz mieć wpływ na swoje środowisko przez odważne mówienie o Jezusie? – W jakich sytuacjach możesz bronić chrześcijańskich wartości, które kształtowały państwo polskie? 

Wieczorem pomódl się o  odwagę do stawania w  obronie swojej wiary.

11.03.2021 czwartek

kl.6 Temat: Służyć wspólnocie – małżonkowie 42

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często dziękujesz Bogu za swoją rodzinę? – Czy pamiętasz o rocznicy ślubu swoich rodziców? – O co chcesz się modlić dla swojej rodziny? – Jak dbasz o to, aby w twojej rodzinie panowała zgoda? – Jakie obowiązki możesz podjąć, aby pomóc rodzicom? 

 Pomódl się w intencji swoich rodziców i innych znanych ci małżeństw.

kl.7 Temat: Unia brzeska 41

Przeczytaj temat .Zastanów się : Kiedy potrafisz dla Boga zrezygnować z przyjemności czy wygody? • Czy wiesz, że możliwość chodzenia do kościoła czy na katechezę jest ogromnym przywilejem? • Czy z szacunkiem odnosisz się do wyznawców innych religii? 

 Podczas wieczornego pacierza odmów dziesiątek różańca w intencji jedności chrześcijan. 

kl.8 Temat: Święty Benedykt i benedyktyni 38

Przeczytaj temat, . Wyjaśnij znaczenie wyrażeń związanych z zakonem benedyktynów: „Ora et labora – módl się i pracuj” oraz „benedyktyńska praca”. Zdjęcie wyślij na email do 15.03.

18.03.2021 czwartek

kl.6 Temat:Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci? 43

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Dopisz w zeszycie końcowe myśli .odpowiedzi na pytania wyślij na email do 25.03.

Rodzice wymagają ode mnie, żeby : • uczyć się… ponieważ… • myć zęby… ponieważ… • wracać do domu o ustalonej godzinie… ponieważ… • sprzątać po sobie… ponieważ… • dbać o zdrowie… ponieważ… • chodzić do kościoła… ponieważ… • ciepło się ubierać… ponieważ…

kl.7 Temat: Kościół polski w okresie niewoli narodowej. 42

Przeczytaj temat,? Dokończ odpowiedzi  w zeszycie : Być Polakiem znaczy... Mówić po polsku znaczy... Warto dla Ojczyzny... Obrona Ojczyzny to zadanie... Podczas wojny (niewoli) Polak... 

odpowiedzi na pytania wyślij na email do 25.03.

kl.8 Temat: Rozłam w Kościele Schizma wschodnia 39

Przeczytaj temat,Dowiedz się, gdzie w pobliżu twojego miejsca zamieszkania znajduje się cerkiew, i opisz jej historię (kiedy powstała, pod jakim wezwaniem itp.)wyślij na email do 25.03.

22.03.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa. 43

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kto z twoich bliskich przeżywa trudne chwile? – W jaki sposób możesz im pomóc? – Czy modlisz się za nich, by umieli przyjąć wolę Boga jak Chrystus?

kl.5 Temat: Moje rekolekcje on line.

Rekolekcje są duchowym przygotowaniem do świąt wielkanocnych,jeśli w nich nie uczestniczyłeś możesz to zrobić on-line pod podanym adresem. Rekolekcje dla Dzieci: "W drogę ZA JEZUSEM - krok po kroku, z Maryją u boku ...

kl.6 Temat:  Moje rekolekcje on line.

Rekolekcje są duchowym przygotowaniem do świąt wielkanocnych,jeśli w nich nie uczestniczyłeś możesz to zrobić on-line z raperem ks. Jakubem Bartczakiem

Kozacko dla Boga (Radio Edit) - YouTube

kl.7 Temat:  Moje rekolekcje on line.

Rekolekcje są duchowym przygotowaniem do świąt wielkanocnych,jeśli w nich nie uczestniczyłeś możesz to zrobić on-line z raperem ks. Jakubem Bartczakiem

Kozacko dla Boga (Radio Edit) - YouTube

kl.8 Temat: Moje rekolekcje on line.

Rekolekcje są duchowym przygotowaniem do świąt wielkanocnych,jeśli w nich nie uczestniczyłeś możesz to zrobić on-line .z raperem ks. Jakubem Bartczakiem

Kozacko dla Boga (Radio Edit) - YouTube

23.03.2021 wtorek

kl.2 Temat: Niedziela Palmowa.

Wykonaj zadania z tego tematu.

kl.3 Temat: Moje rekolekcje on line.

Rekolekcje są duchowym przygotowaniem do świąt wielkanocnych,jeśli w nich nie uczestniczyłeś możesz to zrobić on-line pod podanym adresem. Rekolekcje dla Dzieci: "W drogę ZA JEZUSEM - krok po kroku, z Maryją u boku ...

kl.4 Temat: Dziedziniec Piłata – przed sądem. 44

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy masz odwagę upomnieć tych, którzy kłamią? – Czy jesteś sprawiedliwy, prawy, broniący prawdy? – Kiedy boisz się powiedzieć prawdę? – W jakich sytuacjach nie potrafisz bronić innych?

kl.5 Temat: Niedziela Palmowa w tradycji Kościoła.

Wykonaj palmę według własnego pomysłu.

25.03.2021 czwartek

kl.2 Temat: Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 

Wykonaj zadania w podręczniku do tego tematu.

kl.3 Temat: Niedziela palmowa.

Wykonaj palmę według własnego pomysłu.Użyj gałązek, bibuły...Nie wysyłaj zdjęcia.

kl.6 Temat:  Niedziela palmowa w tradycji Kościoła.

Wykonaj palmę według własnego pomysłu.Użyj gałązek, bibuły...Nie wysyłaj zdjęcia.

kl.7 Temat: Niedziela palmowa w tradycji Kościoła.

Wykonaj palmę według własnego pomysłu.Użyj gałązek, bibuły...Nie wysyłaj zdjęcia.

kl.8 Temat: Niedziela palmowa w tradycji Kościoła.

Wykonaj palmę według własnego pomysłu.Użyj gałązek, bibuły...Nie wysyłaj zdjęcia.

29.03.2021 poniedziałek

kl.4 Temat: Ulice Jerozolimy – ostatnia droga. 45

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Postaraj się z rodziną odprawić w domu drogę krzyżową ze swojego modlitewnika.

kl.5 Temat: Wielki Tydzień w tradycji Kościoła.

Zapoznaj się z treściami wielkiego tygodnia prezentowanymi w programie Ziarno pod adresem:

Kronika Wielkiego Tygodnia. Ziarno - YouTube

kl.6 Temat: Wielki Tydzień w tradycji Kościoła.

Zapoznaj się z treściami wielkiego tygodnia prezentowanymi w programie Ziarno pod adresem:

Kronika Wielkiego Tygodnia. Ziarno - YouTube

kl.7 Temat: Wielki Tydzień w tradycji Kościoła.

Zapoznaj się z treściami wielkiego tygodnia prezentowanymi w programie Ziarno pod adresem:

Kronika Wielkiego Tygodnia. Ziarno - YouTube

kl.8 Temat: Wielki Tydzień w tradycji Kościoła.

Zapoznaj się z treściami wielkiego tygodnia prezentowanymi w programie Ziarno pod adresem:

Kronika Wielkiego Tygodnia. Ziarno - YouTube

30.03.2021 wtorek

kl.2 Temat: Droga krzyżowa Pana Jezusa.

Wykonaj zadania w podręczniku do tego tematu.

kl.3 Temat: Wielki Tydzień w tradycji Kościoła.

Zapoznaj się z treściami wielkiego tygodnia prezentowanymi w programie Ziarno pod adresem:

Kronika Wielkiego Tygodnia. Ziarno - YouTube

kl.4 Temat: Wielki Tydzień w tradycji Kościoła.

Zapoznaj się z treściami wielkiego tygodnia prezentowanymi w programie Ziarno pod adresem:

Kronika Wielkiego Tygodnia. Ziarno - YouTube

kl.5 Temat: Święta wielkanocne.

Obejrzyj film edukacyjny o tradycjach wielkanocnych w Polsce.

EduKredka – Tradycje Wielkanocne / Film edukacyjny #DLADZIECI

08.04 czwartek

kl.2 Temat: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Wykonaj zadania z tematów nr.33,34,35 i 36.

kl.3 Temat nr.53 Zmartwychwstanie Jezusa zapowiedzią naszego zmartwychwstania 

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 Temat: Żyjemy w radości wielkanocnej.

kl.7 Temat: Żyjemy w radości wielkanocnej.

kl.8 Temat:  Żyjemy w radości wielkanocnej.

12.04 poniedziałek

kl.4 Temat: Golgota – cena zbawienia.46

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – W jaki sposób okazujesz szacunek wobec krzyża? – Jak zachowasz się w sytuacji, gdy ktoś żartuje ze znaku twojej wiary? – Czy nie wstydzisz się krzyża? 

Poszukaj informacji na temat obrony krzyża w Polsce podczas strajku szkolnego w Miętnem 1984 r.

kl.5 Temat: ŚWIĘTY BENEDYKT I BENEDYKTYNI 43

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 Temat: Fast food – na co wydaję zaoszczędzony czas? 44

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak dużo czasu poświęcasz na oglądanie telewizji? – Ile czasu spędzasz na przeglądaniu informacji w Internecie? – W jakim celu korzystasz z telefonu komórkowego? – Jak często rozmawiasz ze swoimi rodzicami? – W jaki sposób spędzasz czas ze swoimi przyjaciółmi? – Ile czasu dziennie poświęcasz na modlitwę? Pomódl się o dobre wykorzystanie czasu i dobre wykorzystanie czasu wolnego.

kl.7 Temat: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne 43

Przeczytaj temat. Zastanów się :Dlaczego utożsamiamy się z Ojczyzną? • Dlaczego ludzie oddają życie za własną Ojczyznę

Ułóż modlitwę, w której poprosisz Boga o rozwiązanie aktualnych problemów Ojczyzny.

kl.8 Temat:Reforma gregoriańska 40

Przeczytaj temat.Zastanów się i napisz w zeszycie • Jakie obowiązki nakłada na ciebie Preambuła Konstytucji RP? • W jaki sposób wywiązujesz się ze swoich obowiązków? • Jakie prawa obywatela zapewnia ci Konstytucja RP? • W jaki sposób korzystasz z tych praw ?

13.04 wtorek

kl.2 Temat: ŻYJEMY W RADOŚCI WIELKANOCNEJ

kl.3 Temat: Żyjemy w radości wielkanocnej.

kl.4 Temat:  Grób Jezusa – sobotnie czuwanie. 47

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.5 Temat:DLACZEGO CHRZEST POLSKI NIE BYŁ STRATĄ, LECZ ZYSKIEM? 44

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Postaraj się zapamiętać podane daty.

Najważniejsze daty: 966 r. – chrzest Mieszka I i początek chrześcijaństwa w Polsce. 997 r. – śmierć św. Wojciecha. 1000 r. – zjazd gnieźnieński i utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. 23 kwietnia – uroczystość św. Wojciecha, który jest jednym z głównych patronów Polski.

15.04 czwartek

kl.2 Temat: W każdą niedzielę cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa 37

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.3 Temat:   nr.52 : Świadome podjęcie zobowiązań  chrztu świętego.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 Temat:Liturgia – dla Boga i dla człowieka 45

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.7 Temat:Kult współczesnych świętych Polaków 44

Znajdź w Internecie adresy stron dotyczących inicjatyw podejmowanych pod patronatem Jana Pawła II lub ks. Jerzego Popiełuszki. Adresy tych stron wpisz do zeszytu.

Przeczytaj temat. Pomódl się o pomyślność dla Polski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

kl.8 Temat:Jak powstawały uniwersytety? 41

Przeczytaj temat.Zastanów się ? • Czym różni się wiedza od mądrości? • Kto jest dawcą mądrości? • Do czego potrzebna jest mądrość.Podczas wieczornej modlitwy pomódl się za ludzi nauki, by swoją wiedzę wykorzystywali na rzecz dobra wszystkich. 

19.04 poniedziałek

kl.4 Temat: Pusty grób – największe zwycięstwo.48

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zapamiętaj : Pan Jezus podczas spotkania z kobietami zaraz po swoim Zmartwychwstaniu nakazał: – nie bać się, tylko odważnie wyznawać wiarę w Niego, – opowiadać innym o Zmartwychwstaniu, być świadkiem, – nie zapominać o spotkaniu z Panem.

kl.5 Temat:KORONA I KRZYŻ. ŚW. STANISŁAW ZE SZCZEPANOWA 45

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Zastanów się – Jakie przymioty św. Stanisława ze Szczepanowa mogą być dla ciebie wzorem? – Jak często modlisz się za Polskę – swoją Ojczyznę? – Jak reagujesz na zło, które popełniają inni? – Czy masz odwagę upominać tych, którzy źle postępują?  Pomódl się o zgodę dla wszystkich Polaków .

kl.6 Temat:Liturgia – dla Boga i dla człowieka 45

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często uczestniczysz w niedzielnej Mszy Świętej? – Co możesz zrobić, by obecność na każdej Mszy Świętej prowadziła cię do świętości? – Co zmienia się w tobie po każdej Eucharystii? – Co robisz, aby wprowadzać pokój wśród ludzi, z którymi się spotykasz?

kl.7 Temat:Tradycja, która niesie wiarę .45

Przeczytaj temat Zastanów się ? • Dlaczego warto pielęgnować polskie tradycje? • Jakie odczucia budzą w tobie tradycje przeżywane w twoim środowisku i rodzinie? • W czym przypominają o Bogu? • Kogo jednoczą?

 Napisz, którą z tradycji religijnych najbardziej lubisz, i uzasadnij dlaczego. Porozmawiaj z najstarszymi osobami w twojej rodzinie o tradycjach z ich dzieciństwa. Opisz najciekawsze.

Wyślij  do 25.04. na email w kontakcie.

kl.8 Temat:Spór o ewangeliczne ubóstwo Aktualność idei franciszkańskiej 42

Przeczytaj temat.Pomódl się za swoich rówieśników, których dosięga nędza materialna, moralna lub duchowa. 

20.04 wtorek

kl.2 Temat:Jezu ufam Tobie – Niedziela Miłosierdzia Bożego 38

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.3 Temat:Pan Jezus pomaga nam w ocenie  życia – rachunek sumienia .32

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się •  Jak często robisz rachunek sumienia? •  Jak często się modlisz? •  Jaki byłeś dla rodziców, rodzeństwa? •  Jaki byłeś dla nauczycieli, kolegów? •  Czy przykładałeś się do nauki?

kl.4 Temat:Droga do Emaus – odkrywcza podróż .49

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Jezus zostawił wskazówki, pomagające rozpoznać Go: – rozmawiaj o Nim z innymi, – rozmawiaj z Nim na modlitwie, – czytaj Pismo Święte i proś dorosłych o wyjaśnienia, – wsłuchuj się w słowo Boże podczas Mszy Świętej, – z wiarą przystępuj do Komunii Świętej.

kl.5 Temat:KRÓLEWSKIE INSYGNIA Z DREWNA I SKÓRY 46

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy jesteś w stanie zrezygnować ze swoich potrzeb na rzecz innych osób? – Jak często modlisz się przed podjęciem decyzji? – Kiedy swoim zachowaniem wprowadzasz pokój i harmonię w swoim otoczeniu? – Jak wobec innych świadczysz o Panu Bogu? – Czy sumiennie się uczysz?.Pomódl się o rozwój swojej wiary.

22.04 czwartek

kl.2 Temat: Jezus żyje i jest z nami.39

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.3 Temat: Żal za grzechy drogą  powrotu do Boga.33

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się •  Co dobrego udało ci się dzisiaj zrobić? •  Za co powinieneś przeprosić Jezusa? •  Czy żałujesz za wszystkie popełnione grzechy?

kl.6 Temat:Boże Ciało – odwiedziny Boga .46

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.7 Temat:Dlaczego uczciwość się opłaca? 46

Przeczytaj temat, Zastanów się ? • Czy mówisz prawdę nawet wtedy, gdy obawiasz się kary? • Czy dotrzymujesz danego słowa? • Czy z lęku przed powiedzeniem prawdy nie unikasz sakramentu pokuty? Zapamiętaj i przepisz do zeszytu: Człowiek uczciwy solidnie wypełnia swoje obowiązki. Uczciwość wzmacnia poczucie własnej wartości i buduje zaufanie między ludźmi.

kl.8 Temat:Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele .43

Przeczytaj temat, Zastanów się ?• Jaką postawę przyjmujesz, gdy ktoś zawinił przeciw tobie? • W jaki sposób możesz zrobić krok w kierunku pojednania mimo wyrządzonego ci zła? • Kogo mogło zranić twoje zachowanie? • Kto czeka na twoje przeproszenie? • Czy potrafisz prosić .

26.04 poniedziałek

 kl.4 Temat:Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście.50

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Przy wieczornej modlitwie podziękuj Jezusowi za sakrament pokuty i pojednania.  Naucz się na pamięć słów, którymi Jezus ustanowił sakrament pokuty.

kl.5 Temat: OPIEKUN DANY PRZEZ BOGA. ANIOŁ STRÓŻ 47

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często modlisz się do swojego Anioła Stróża? – Kiedy ostatni raz prosiłeś go o pomoc? – O co chcesz go poprosić dzisiaj? – Jak możesz współpracować ze swoim Aniołem Stróżem? Pomódl się o opiekę do swego anioła stróża.

kl.6 Temat: Życie oddane za Boga i Ojczyznę 47.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak wypełniasz obowiązki względem Ojczyzny? – Dlaczego twoim obowiązkiem jest troska o Polskę? – Jak często modlisz się o pokój na świecie? – Jakimi słowami pomodlisz się za tych, którzy polegli za wolność Ojczyzny? Wieczorem pomódl się za Polaków, którzy pracowali dla Ojczyzny i ginęli, walcząc o jej wolność.

kl.7 Temat: Mówić prawdę i dotrzymać słowa Wykroczenia przeciw prawdzie 47

Przeczytaj temat, przepisz do zeszytu treść zapamiętaj str.153.

kl.8 Temat: Reformacja i reforma katolicka Sobór Trydencki 44

Przeczytaj temat, Wypisz propozycje zmian w Kościele katolickim, które prowadziłyby do pogłębienia więzi z Chrystusem.  Przez najbliższy tydzień módl się w intencji zjednoczenia chrześcijan. 


27.04 wtorek

kl.4 Temat: Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo.51

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak możesz świadczyć o Jezusie w domu, w szkole, na podwórku? – Co pomaga ci być gotowym na spotkanie z Jezusem? Opowiedz wybranej osobie o jednym wydarzeniu z życia Jezusa.

kl.5 Temat: DUCHOWY SIŁACZ. ŚW. STANISŁAW KOSTKA 48

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

29.04 czwartek

kl.6 Temat: Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim – rzeczy ostateczne 48

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Czy wiesz, że... Uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, prostota i skromność to droga do nieba. Taki przykład daje nam wielu świętych.  

kl.7 Temat: Raz lubię, raz nie. Ambiwalencja uczuć 48.

Przeczytaj temat, Podczas wieczornej modlitwy przeanalizuj, jakie uczucia towarzyszyły ci tego dnia i co zrobiłeś pod ich wpływem. Poproś Boga o umiejętność panowania nad sobą i podziękuj za chwile radosne. 

kl.8 Temat: Oświecenie i rewolucja francuska 45

Przeczytaj temat, Zastanów się ? • Na czym polega błąd w przeakcentowaniu rozumu w życiu człowieka? • Na czym polega wolność człowieka? • Do czego prowadzi niewłaściwe wykorzystanie rozumu i wolności .

06.05. czwartek

kl.6 Temat:  W maju czcimy i pozdrawiamy Maryję.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kultu Maryjnego w Polsce.

,,W chwale Maryi" na kanale you tube.

Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele lub pod kapliczką.Możesz też odmawiać Litanię do Matki Bożej w domu z rodziną.

kl.7 Temat:  W maju czcimy i pozdrawiamy Maryję.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kultu Maryjnego w Polsce.

,,W chwale Maryi" na kanale you tube.

Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele lub pod kapliczką.Możesz też odmawiać Litanię do Matki Bożej w domu z rodziną.

kl.8 Temat: W maju czcimy i pozdrawiamy Maryję.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kultu Maryjnego w Polsce.

,,W chwale Maryi" na kanale you tube.

Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele lub pod kapliczką.Możesz też odmawiać Litanię do Matki Bożej w domu z rodziną.

10.05 poniedziałek

kl.4 Temat:  W maju czcimy i pozdrawiamy Maryję.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kultu Maryjnego w Polsce.

,,W chwale Maryi" na kanale you tube.

Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele lub pod kapliczką.Możesz też odmawiać Litanię do Matki Bożej w domu z rodziną.

kl.5 Temat:  W maju czcimy i pozdrawiamy Maryję.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kultu Maryjnego w Polsce.

,,W chwale Maryi" na kanale you tube.

Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele lub pod kapliczką.Możesz też odmawiać Litanię do Matki Bożej w domu z rodziną.

kl.6 Temat: Jezus – Król inny niż wszyscy 49

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zapamiętaj :Królestwo Jezusa budujemy już tu na ziemi poprzez gesty miłości, pomoc drugiej osobie, służbę, życzliwość… W wieczornej modlitwie poproś Jezusa o pomoc w budowaniu Jego Królestwa w swoim sercu i otoczeniu.

kl.7 Temat: Krytyka a krytykanctwo. Kryzys tożsamości.49

Przeczytaj temat, Zapamiętaj:

Wypowiadając opinię wobec innych należy się zastanowić:

Czy to, co chcę powiedzieć, jest prawdziwe? Czy to, co chcę powiedzieć, jest do czegoś potrzebne?   Czy to, co chcę powiedzieć, jest dobre?

Przepisz do zeszytu:

Zasady krytykowania 1. Zanim zaczniesz krytykować, pochwal. Dobra krytyka zawiera tylko 10% zwracania uwagi na błędy. 2. Krytykuj zachowanie, a nie osobę. Zamiast mówić: „Ale kiepsko ćwiczyłeś na WF-ie”, powiedz: „Będzie ci łatwiej ćwiczyć, jeśli zrobisz wcześniej dłuższą rozgrzewkę”. 3. Uwagi krytyczne przekazuj osobiście. Nie intryguj. Nie bądź tchórzem. (Nie obmawiaj i nie plotkuj). 4. Nie zwlekaj z krytyką. Zasada „lepiej późno niż wcale” tutaj się nie sprawdzi. Swoje uwagi przekaż bezpośrednio po zaistniałej sytuacji, bo potem stracą sens. 5. Krytyka powinna dotyczyć tego, co da się zmienić. © Wydawnictwo Jedność | Materiały do pracy zdalnej 159 6. Niech uwaga krytyczna będzie twoją opinią, a nie innych osób. Mów o swoich odczuciach. 7. Unikaj ironii. Nie dowcipkuj. Nie bądź złośliwy. Nie krzycz. 8. Nie używaj uogólnień: zawsze, nigdy.

kl.8 Temat: Pokora i pycha w moim rozwoju 46

Przeczytaj temat, Zapamiętaj ! Żeby wygrać z pychą, trzeba wiedzieć, jakie są jej przejawy: 1. Upór, obstawanie przy swoim zdaniu, nawet błędnym. 2. Prowokowanie sporów, kłótni, obelg. 3. Ignorowanie przepisów, brak posłuszeństwa przełożonym. 4. Nieustanne pouczanie innych. 5. Wywyższanie się, oczernianie i poniżanie innych dla własnych korzyści. Przez najbliższy tydzień módl się o dar pokory.

11.05 wtorek

kl.4 Temat:  Więzienna cela – moc modlitwy.52

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy wierzysz, że Bóg nie opuszcza cię w trudnych chwilach? – Komu potrzebny jest dar twojej modlitwy? – Kto modli się za ciebie? Odmów jeden dziesiątek różańca za osobę, z którą siedzisz w ławce.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.5 Temat: APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. ŚW. FAUSTYNA 49

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Rozejrzyj się, czy ktoś w twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, i pomóż mu. O godz. 15.00 pomódl się „Koronką do miłosierdzia Bożego”. Możesz poprosić o pomoc domowników.

13.05. czwartek

kl.6 Temat:  Niebo – spotkanie z tymi, których kochaliśmy. 50

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zapamiętaj: Niebo jest stanem, w którym człowiek doświadcza kontaktu z Bogiem i tymi, którzy Go kochają. Wieczorem pomódl się w intencji osób zmarłych z twojej rodziny. 

kl.7 Temat: Mieć autorytet od początku albo na niego zapracować Poszukiwanie autorytetów 50.

Przeczytaj temat, Zapamiętaj: Autorytet jest potrzebny: by mieć do kogo iść po radę,jak postąpić; by mieć kogo szanować i od kogo uczyć się szacunku; by powołać się na autorytet argumentując, że warto żyć prawdą,że warto wierzyć. 

Odpowiedz w zeszycie na pytania: • Ile trzeba mieć lat, by być autorytetem? • Co pomaga w budowaniu autorytetu? • Co jest przeciwieństwem autorytetu? • Gdzie możesz znaleźć autorytet? • Kto jest twoim autorytetem? • Kto wzoruje się na twoim zachowaniu? • Dla kogo jesteś lub możesz być autorytetem?

kl.8 Temat:  Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina 47.

Przeczytaj temat, przepisz do zeszytu: O co się modlimy w „Ojcze nasz”? Przede wszystkim o to, abyśmy umieli okazać miłość Panu Bogu. 1. Uznajemy istnienie Boga, oddajemy Mu cześć i szacunek oraz chcemy żyć według Jego przykazań. 2. Prosimy, aby królestwo Boże mogło zapanować na świecie w całej pełni. 3. Wyrażamy przekonanie, że poznając i wypełniając Bożą wolę osiągniemy prawdziwe szczęście. 4. Modlimy się tylko o to, co jest nam potrzebne do życia w danym momencie, a nie na zapas.  5. Przyjmujemy prawdę, że aby uzyskać Boże przebaczenie, musimy przebaczyć „naszym winowajcom”. 6. Prosimy, abyśmy dzięki Bożej pomocy nie ulegli pokusie czynienia zła. 7. Modlimy się o uwolnienie spod władzy szatana. 

17.05 poniedziałek 

kl.7 Temat:  Jak pozwolić innym, by do nas dotarli. Konflikty w okresie dorastania.51

Przeczytaj temat z podręcznika, postaraj się unikać konfliktów z rodzicami, rodzeństwem i kolegami.

kl.8 Temat: Raz lubię, raz nie. Ambiwalencja uczuć. 48

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu treści zapamiętaj.

20.05. czwartek

kl.7 Temat:  Wolność a samowola. 52

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu czym różni się wolność od samowoli.

kl.8 Temat:  Krytyka a krytykanctwo. Kryzys tożsamości.49

Przeczytaj temat z podręcznika, przepisz do zeszytu czym różni się krytyka od krytykanctwa.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING