27.10.20. Temat: Przykazania Boże, jak je rozumieć.  

Dołącz  przykazania do swojej codziennej modlitwy.

03.11.20 Temat: Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy.16.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Pomódl się w intencji zmarłych.

05.11.20 Temat: Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom.17

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Napisz na kartce zeszytu gdzie w naszej okolicy znajdują się miejsca pamięci o bohaterskich Polakach. Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do 10.11.

10.11.2020 Temat: Sąd Boży – gmach sprawiedliwości (Uroczystość Chrystusa Króla) 18

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Ile okazji do czynienia dobra miałeś dzisiaj, wczoraj, w ciągu minionego tygodnia? – Kto może liczyć na twój życzliwy uśmiech, przyjazne słowo, pomocną dłoń? – W jaki sposób najchętniej pomagasz bliźnim?

12.11.2020 Temat: Chcę być dobrym uczniem i mądrym Polakiem.

Pomódl się w domu w intencji Ojczyzny.

17.11.2020 Temat: Otwarte niebiosa – adwentowe wołanie.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 19.11.2020 Temat: Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kogo pytasz o radę, zanim podejmiesz ważną decyzję? – Czy prosisz Boga o pomoc, gdy masz przed sobą trudne zadanie?

24.11.2020 Temat: Jerycho - miasto zdobyte Bożym sposobem.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jakie wady są murem w twoim sercu i przeszkadzają ci żyć w przyjaźni z Bogiem i ludźmi? – Co robisz, aby zburzyć te duchowe mury? – Jak często prosisz Boga o pomoc? Zapamiętaj że  Dobre uczynki, wytrwała modlitwa, zgadzanie się z wolą Boga, umiejętność wybaczania i łaska Boża płynąca z sakramentów – to sposoby na burzenie duchowych murów.

26.11.2020 Temat: Jerozolima – królewska stolica.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

W dniu Pierwszej Komunii Świętej do twego serca uroczyście wprowadził się Chrystus. Przypomnij sobie radość tamtego dnia, śpiewane pieśni, postanowienia i składane obietnice. Pooglądaj zdjęcia z tej uroczystości.

01.12.2020 Temat: Świątynia – mieszkanie Boga.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Wykonaj na kartce z bloku rysunek naszego kościoła parafialnego.Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do 05.12.

03.12.2020  Temat: Izrael i Juda – podzielone królestwa.

Zastanów się – Wykorzystując i krzywdząc innych ludzi, możemy doprowadzić do wielkich podziałów i nieporozumień, które ciężko będzie naprawić. Postanów sobie nigdy nie dzielić a łączyć ludzi.

08.12.2020  Temat: Babilonia – ziemia wygnania.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kiedy ostatnio przystąpiłeś do sakramentu pokuty i pojednania? – Jak często przyjmujesz Ciało Chrystusa w Komunii?

 Podczas wieczornej modlitwy powiedz Panu Bogu, jakie dobro udało ci się dzisiaj uczynić, a co w twoim sercu wymaga naprawy.

10.12.2020 Temat:  Nazaret – „anielska poczta” 

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Naucz się modlitwy,, Anioł Pański"ze str.65.

15.12.2020 Temat: Ain Karim – niecodzienna podróż 

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często przystępujesz do Komunii Świętej? – W jaki sposób wyrażasz radość spotkania z Jezusem? – W jaki sposób naśladujesz postawę Maryi, to znaczy komu spieszysz z pomocą?

17.12.2020  Temat: Rekolekcje adwentowe.

Rekolekcje są jednym z elementów duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia .Jeśli w nich nie uczestniczyliście w kościele możecie to zrobić przez internet on line. Oto link pod którym je znajdziecie. Proszę sobie wybrać jakiś dzień i posłuchać nauk rekolekcyjnych.

https://szczecin.dominikanie.pl/2020/12/01/rekolekcje-adwentowe-dla-dzieci-online/

22.12.2020 Temat: Betlejem – Grota Narodzenia. 

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Jaki dobry uczynek wykonasz, by dzięki tobie stał się cud Bożego Narodzenia w twojej rodzinie, wśród znajomych?

19.01.2021 Temat: Ponownie Nazaret – rodzinny dom Jezusa.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

21.01.2021 Temat: Wody Jordanu.  

 Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

1. Zapytaj rodziców o datę swojego chrztu i o nazwę parafii, w której go otrzymałeś. Zapisz je w zeszycie. 2. Podziękuj Panu Bogu w modlitwie za sakrament chrztu, który rozpoczął w tobie życie wieczne. Podziękuj także rodzicom i rodzicom chrzestnym za łaskę wiary.

26.01.2021 Temat: Góra i równina – modlitwa i moc.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czym dla ciebie jest modlitwa? – Jaki związek ma twoja modlitwa z tym, co robisz w ciągu dnia?

 28.01.2021 Temat: Utrwalenie wiadomości za I semestr. 

Powtórz sobie poznane wiadomości, wybierz najciekawsze dla ciebie tematy.

II semestr

02.02.2021 Temat:Jezioro Genezaret – uciszenie burzy.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Podziękuj Panu Jezusowi za to, że zawsze jest z tobą, oraz za to, że w każdej chwili możesz prosić Go o pomoc.

04.02.2021 Temat:  Kafarnaum – wystarczy wierzyć 34

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często prosisz Jezusa, by uzdrowił twoją duszę? – Jak często robisz rachunek sumienia? – Czy spowiadasz się systematycznie?

Przypomnij sobie warunki sakramentu pokuty.

09.02.2021 Temat: Na pustkowiu – niespotykana uczta.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy dostrzegasz wokół siebie ludzi, którzy są głodni? – Jak często przyjmujesz Ciało Jezusa w Komunii Świętej?

Zapytaj rodziców, co robią z resztkami chleba. Postaraj się nie marnować chleba.

11.02.2021 Temat: Elementy pacierza.

Przypomnij sobie wszystkie modlitwy poznane dotychczas. Postaraj się codziennie je sobie przypominać w modlitwie.

16.02.2021 Temat: Tabor – Góra Przemienienia.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Sporządź plan przemiany swojego życia. Najpierw zastanów się, co najbardziej przeszkadza ci w naśladowaniu Jezusa, a następnie pomyśl, w jaki sposób chcesz to zmienić.

18.02.2021 Temat:Góra Błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Osiem błogosławieństw to program życia dla odważnych i wytrwałych. 

Napisz własne wyjaśnienia do nich np. błogosławieni  cisi to ci, którzy........

odpowiedzi wyślij na email w kontakcie do 25.02.

23.02.2021 Temat:Wielki post - czas nawrócenia i pokuty.

Zastanów się i pomyśl co możesz zmienić w swoim postępowaniu by jak najlepiej przygotować się do świąt wielkanocnych.Pomoże ci w tym jakieś postanowienie, które należy wypełnić np. codzienna modlitwa, odrabianie lekcji, pomoc rodzicom,kolegom...

25.02.2021 Temat:Betania - przy grobie.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Co trzeba uczynić, aby żyć wiecznie w niebie? – Dlaczego warto wierzyć i przyjaźnić się z Jezusem tak, jak przyjaźniło się rodzeństwo z Betanii?

02.03.2021 Temat: Lourdes – troska o chorych.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak często dziękujesz Bogu za dar zdrowia? – Czy masz odwagę stanąć w obronie słabszego, wyśmiewanego z powodu słabości lub niepełnosprawności? – Co chciałbyś poprawić w swojej postawie wobec ludzi starszych i chorych?

Pomódl się w intencji chorych o zdrowie swojej rodziny i kolegów.

04.03.2021 Temat: Nie tak szybko! – popielcowy przystanek .

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Które z twoich myśli i czynów mogą nie podobać się Bogu? – Co pomoże ci się nawrócić? – Jakie postanowienie podejmiesz na czas Wielkiego Postu? 

Wyruszasz na drogę Wielkiego Postu. Postaraj się uczestniczyć w drodze krzyżowej lub gorzkich żalach albo odprawiaj je w domu z rodziną.  

09.03.2021 Temat: Pustynia Judzka – walka z pokusami.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Dlaczego powinieneś nauczyć się rezygnowania z przyjemności? – Dlaczego nie możesz żądać od Pana Boga, by spełniał wszystkie twoje życzenia? 

Zapamiętaj Postanowienia i wyrzeczenia wielkopostne uczą przyjmować to, co trudne, ale wartościowe. Pomagają być silniejszym człowiekiem, przybliżają do Boga i uczą zwyciężać pokusy. 

11.03.2021 Temat:  Wieczernik – ofiara z samego siebie.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Pomódl się za kapłanów modlitwą, którą sam ułożysz bądź odnajdziesz w książeczce do nabożeństwa.

18.03.2021 Temat: Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kto z twoich bliskich przeżywa trudne chwile? – W jaki sposób możesz im pomóc? – Czy modlisz się za nich, by umieli przyjąć wolę Boga jak Chrystus?

Napisz, jak rozumiesz słowa: „Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”?

odpowiedź wyślij na email w kontakcie do 25.03.

23.03.2021 Temat: Dziedziniec Piłata – przed sądem.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy masz odwagę upomnieć tych, którzy kłamią? – Czy jesteś sprawiedliwy, prawy, broniący prawdy? – Kiedy boisz się powiedzieć prawdę? – W jakich sytuacjach nie potrafisz bronić innych?

25.03.2021 Temat: Ulice Jerozolimy – ostatnia droga.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Postaraj się z rodziną odprawić w domu drogę krzyżową ze swojego modlitewnika.

30.03.2021 Temat: Golgota – cena zbawienia.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – W jaki sposób okazujesz szacunek wobec krzyża? – Jak zachowasz się w sytuacji, gdy ktoś żartuje ze znaku twojej wiary? – Czy nie wstydzisz się krzyża? 

Poszukaj informacji na temat obrony krzyża w Polsce podczas strajku szkolnego w Miętnem 1984 r.

08.04.2021 Temat: Żyjemy w radości wielkanocnej.

13.04.2021 Temat: Temat: Grób Jezusa – sobotnie czuwanie.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

15.04.2021 Temat: Pusty grób – największe zwycięstwo.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zapamiętaj : Pan Jezus podczas spotkania z kobietami zaraz po swoim Zmartwychwstaniu nakazał: – nie bać się, tylko odważnie wyznawać wiarę w Niego, – opowiadać innym o Zmartwychwstaniu, być świadkiem, – nie zapominać o spotkaniu z Panem.

20.04.2021 Temat:Droga do Emaus – odkrywcza podróż .

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Jezus zostawił wskazówki, pomagające rozpoznać Go: – rozmawiaj o Nim z innymi, – rozmawiaj z Nim na modlitwie, – czytaj Pismo Święte i proś dorosłych o wyjaśnienia, – wsłuchuj się w słowo Boże podczas Mszy Świętej, – z wiarą przystępuj do Komunii Świętej.

22.04.2021 Temat:Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Przy wieczornej modlitwie podziękuj Jezusowi za sakrament pokuty i pojednania.  Naucz się na pamięć słów, którymi Jezus ustanowił sakrament pokuty.

27.04.2021 Temat: Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jak możesz świadczyć o Jezusie w domu, w szkole, na podwórku? – Co pomaga ci być gotowym na spotkanie z Jezusem? Opowiedz wybranej osobie o jednym wydarzeniu z życia Jezusa.

29.04.2021 Temat:  Więzienna cela – moc modlitwy.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy wierzysz, że Bóg nie opuszcza cię w trudnych chwilach? – Komu potrzebny jest dar twojej modlitwy? – Kto modli się za ciebie? Odmów jeden dziesiątek różańca za osobę, z którą siedzisz w ławce.

04.05.2021 Temat: W maju czcimy i pozdrawiamy Maryję.

Zapoznaj się z prezentacją na temat kultu Maryjnego w Polsce.

,,W chwale Maryi" na kanale you tube.

Postaraj się uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele lub pod kapliczką.Możesz też odmawiać Litanię do Matki Bożej w domu z rodziną.

04.05.2021 Temat: Po krańce ziemi – apostolska misja.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

11.05.2021 Temat: Dom Ojca – cel naszej wędrówki.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń .Pomódl się za swoich bliskich, byś z wszystkimi spotkał się w niebie – domu Ojca. 

13.05.2021 Temat: Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże i kapliczki.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

18.05.2021 Temat: Częstochowa – przed obliczem Matki.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zapoznaj się z historią obrazu Matki Bożej częstochowskiej i obroną Jasnej Góry (np.z internetu.)

20.05.2021 Temat: Łagiewniki – iskra Miłosierdzia.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zapoznaj się z historią objawień  siostry Faustyny Kowalskiej i obrazu Jezusa miłosiernego( np.z internetu.)I BUILT MY SITE FOR FREE USING