Nauczanie zdalne

"To wam powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna." Jan 15:11

Klasa IV


28.10.20. Temat: Plama.

Przeczytaj temat z podręcznika str.20 do 23. Wykonaj wszystkie rodzaje plam ze str.21 na kartce A-4. Nie wysyłaj pracy.

04.11.20. Temat: Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu.

Przeczytaj temat z podręcznika str.24 i 25.Wykonaj ćwiczenie ze str.24 na kartce A-4,może to być wzór z papirusa str.25. Zdjęcie wyślij na email podany w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.

18.11.2020 Temat: Barwy podstawowe i pochodne.

Przeczytaj temat z podręcznika str.26 - 29.Wykonaj ćwiczenie ze str.28 - łączenie barw podstawowych na kartce A-4 oraz ćwiczenie ze str.29 - odcienie barw pochodnych na drugiej kartce A-4.Nie wysyłaj prac, są to tylko ćwiczenia.

25.11.2020 Temat: Barwy dopełniające i złamane.

Przeczytaj temat z podręcznika str.30 - 32.Wykonaj ćwiczenie ze str.30 - łączenie barw dopełniających na kartce A-4.Nie wysyłaj pracy, są to tylko ćwiczenia.

Klasa V


27.10.20.Temat:Kontrasty kolorystyczne.

Przeczytaj temat z podręcznika str.17-19. Zapamiętaj tekst Czy już wiesz.

03.11.20 Temat: Dwa style w sztuce średniowiecza-styl romański.

Przeczytaj temat z podręcznika str.20 - 23.

10.11.20 Temat: Dwa style w sztuce średniowiecza-styl gotycki.

Wykonaj ćwiczenie ze str.21 w formacie A-4.Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.

17.11.2020 Temat: Faktura.

Przeczytaj temat z podręcznika str.24 - 27.

Wykonaj pracę A-3 ,, Brzeg morza " wykorzystując różne ścinki materiału (gruby,cienki, gładki, szorstki...).Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.

24.11.2020 Temat: Faktura w rzeźbie.

Przeczytaj temat z podręcznika str.28 - 32. Zapamiętaj punkty ze str.32 ,,Czy już wiesz".

Klasa VI a


27.10.20.Temat: Perspektywa rzędowa.

Przeczytaj treści z podręcznika str.21.

03.11.20.Temat: Perspektywa kulisowa.

Przeczytaj treści z podręcznika str.22.

10.11.20 Temat: Perspektywa zbieżna.

Przeczytaj treści z podręcznika str.23-29

17.11.2020 Temat: Perspektywa powietrzna i barwna.

Przeczytaj treści z podręcznika str.30-31.

Wykonaj pracę plastyczną w wybranej przez siebie perspektywie w formacie A-3,w technice plakatowej lub akwarelowej.Określ rodzaj perspektywy. Może to być np.perspektywa powietrzna ze str.30.Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.

24.11.2020 Temat: Perspektywa aksonometryczna i umowna.

Przeczytaj treści z podręcznika str.32-35.Zapamiętaj treści ,,Czy już wiesz " ze str.35.Klasa VI b


28.10.20.Temat: Perspektywa rzędowa.

Przeczytaj treści z podręcznika str.21.

04.11.20 Temat:Perspektywa kulisowa.

Przeczytaj treści z podręcznika str.22.

18.11.20 Temat: Perspektywa zbieżna.

Przeczytaj treści z podręcznika str.23-29

25.11.2020 Temat: Perspektywa powietrzna i barwna.

Przeczytaj treści z podręcznika str.30-31.

Wykonaj pracę plastyczną w wybranej przez siebie perspektywie w formacie A-3,w technice plakatowej lub akwarelowej.Określ rodzaj perspektywy. Może to być np.perspektywa powietrzna ze str.30.Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.

Klasa VII a


29.10.20.Temat: Dzieła sztuki pod lupą.

Zapoznaj się z treściami ze str.22-25. Zapamiętaj treści Czy już wiesz str.24.

05.11.20.Temat: Film jako dziedzina sztuki.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.28,29.

12.11.2020 Temat: Elementy i środki wyrazu filmu.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.30

19.11.2020 Temat: Typy kompozycji kadru filmowego.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.31-33.

Zaprojektuj plakat do swojego ulubionego filmu w formacie A-3,w dowolnej technice malarskiej.Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.

26.11.2020 Temat: Asamblaż i instalacja.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.34
Klasa VII b


26.10.20.temat: Nowatorskie zastosowanie fotografii przez dadaistów i surrealistów.

Przeczytaj temat z podręcznika str.26,27

09.11.2020 Temat: Film jako dziedzina sztuki.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.28,29.

16.11.2020 Temat: Elementy i środki wyrazu filmu.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.30

23.11.2020 Temat: Typy kompozycji kadru filmowego.

Przeczytaj treści z podręcznika,str.31-33.

Zaprojektuj plakat do swojego ulubionego filmu w formacie A-3,w dowolnej technice malarskiej.Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do kolejnej lekcji plastyki.Klasa I


09.11.2020 Temat: Rozmawiamy z Bogiem o naszych sprawach.

Wykonaj zadania z tego tematu.Uczniowie,którzy mają nowe podręczniki wykonują kolejny temat w książce.

16.11.2020 Temat:  Z Jezusem mówimy do Boga „Ojcze”.

Wykonaj zadania z tego tematu w podręczniku.Uczniowie,którzy mają nowe podręczniki wykonują kolejny temat w książce. Pomódl się w intencji swego taty. Możesz zrobić dla niego laurkę i ją wręczyć dziękując za opiekę. 

18.11.2020 Temat: Pismo Święte jest Bożą księgą.

Wykonaj zadania z tego tematu.Uczniowie,którzy mają nowe podręczniki wykonują kolejny temat w książce.

23.11.2020 Temat: Okazujemy miłość w rodzinie.

Wykonaj zadania z tego tematu.Uczniowie,którzy mają nowe podręczniki wykonują kolejny temat w książce. Pomódl się za członków swojej rodziny. Wykonaj na kartce z bloku rysunek swojej rodziny. 

25.11.2020 Temat:Odwiedzamy  Boga w kościele.

Wykonaj zadania z tego tematu.Uczniowie,którzy mają nowe podręczniki wykonują kolejny temat w książce.

Klasa II


09.11.2020 Temat: Mój chrzest – jestem dzieckiem Boga.

Wykonaj zadania w podręczniku. Porozmawiaj z rodzicami o swoim chrzcie świętym. Jeśli posiadasz obejrzyj zdjęcia z tej uroczystości.

16.11.2020 Temat: Kościół rodziną dzieci Bożych.

Wykonaj zadania w podręczniku do tego tematu.

18.11.2020 Temat: Jezus kocha ludzi i czyni dla nich cuda.

Wykonaj zadania w podręczniku do tego tematu.

23.11.2020 Temat:  Naśladuję Jezusa w dobroci.

Wykonaj zadania w podręczniku do tego tematu.Postaraj się zrobić coś dobrego dla rodziców, rodzeństwa, dziadków.Pomódl się w ich intencji.

25.11.2020 Temat: Bóg wybiera Maryję na Matkę Zbawiciela.

Wykonaj zadania w podręczniku do tego tematu.

Klasa III


13.11.2020 Temat: Z Jezusem świętujemy niedzielę.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach.

18.11.2020 Temat:Jezus uczy nas czcić i kochać swoich rodziców.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach.

Wykonaj laurkę dla swoich rodziców,podziękuj im za życie i opiekę. Pomódl się w intencji swoich rodziców.

20.11.2020 Temat: Jezus uczy nas szanować życie i zdrowie.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach.

Zastanów się •  Jak często dziękujesz Bogu za życie i zdrowie? •  Jak dbasz o własne zdrowie? •  Czy wobec kolegów i koleżanek nie stosujesz przemocy? Pomódl się o swoje zdrowie.

25.11.2020 Temat: Jezus jest z ludźmi czystego serca.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach.

Pomódl się słowami modlitwy: Panie, daj mi serce czyste, abyś mógł w nim zamieszkać. Daj mi serce dobre, abym umiał kochać, serce szlachetne, abym umiał służyć ludziom i wielbić Ciebie, jak Maryja. Daj mi serce skromne, abym wybierał to, co dobre.

Klasa IV


27.10.20. Temat: Przykazania Boże, jak je rozumieć.  

Dołącz  przykazania do swojej codziennej modlitwy.

03.11.20 Temat: Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy.16.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Pomódl się w intencji zmarłych.

05.11.20 Temat: Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom.17

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Napisz na kartce zeszytu gdzie w naszej okolicy znajdują się miejsca pamięci o bohaterskich Polakach. Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do 10.11.

10.11.2020 Temat: Sąd Boży – gmach sprawiedliwości (Uroczystość Chrystusa Króla) 18

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Ile okazji do czynienia dobra miałeś dzisiaj, wczoraj, w ciągu minionego tygodnia? – Kto może liczyć na twój życzliwy uśmiech, przyjazne słowo, pomocną dłoń? – W jaki sposób najchętniej pomagasz bliźnim?

12.11.2020 Temat: Chcę być dobrym uczniem i mądrym Polakiem.

Pomódl się w domu w intencji Ojczyzny.

17.11.2020 Temat: Otwarte niebiosa – adwentowe wołanie.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

 19.11.2020 Temat: Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kogo pytasz o radę, zanim podejmiesz ważną decyzję? – Czy prosisz Boga o pomoc, gdy masz przed sobą trudne zadanie?

24.11.2020 Temat: Jerycho - miasto zdobyte Bożym sposobem.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jakie wady są murem w twoim sercu i przeszkadzają ci żyć w przyjaźni z Bogiem i ludźmi? – Co robisz, aby zburzyć te duchowe mury? – Jak często prosisz Boga o pomoc? Zapamiętaj że  Dobre uczynki, wytrwała modlitwa, zgadzanie się z wolą Boga, umiejętność wybaczania i łaska Boża płynąca z sakramentów – to sposoby na burzenie duchowych murów.

26.11.2020 Temat: Jerozolima – królewska stolica.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

W dniu Pierwszej Komunii Świętej do twego serca uroczyście wprowadził się Chrystus. Przypomnij sobie radość tamtego dnia, śpiewane pieśni, postanowienia i składane obietnice. Pooglądaj zdjęcia z tej uroczystości.

Kontakt


  • Danuta Kotiuk, Wisznice

Religia


26.10.2020 Poniedziałek

 kl.4 temat: Synaj – góra Bożych przykazań.

Przeczytaj temat z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Dołącz  przykazania do swojej codziennej modlitwy.

kl.5 temat:  ZYSKI I STRATY BUDOWNICZYCH. WIEŻA BABEL .

Przeczytaj temat z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Dodatkowo odpowiedz na podane pytania. Odpowiedzi wyślij na email podany w kontakcie do końca października.

– W jakich sytuacjach pozwalasz, aby w twoim sercu zagościła pycha? – Z kim trudno ci się porozumieć? – Co zrobisz, by uszanować odmienne zdanie kolegi lub koleżanki?

kl.6 temat:  Ewangelia – wiadomość, na którą wszyscy czekają 

Przeczytaj temat z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Narysuj na kartce z dużego bloku symbole 4 ewangelistów.Zrób zdjęcie i wyślij na podany adres w kontakcie.do 05 listopada.

kl.7 Temat:Pismo Święte dziełem literackim i księgą wiary.

Przeczytaj temat z podręcznika.Przepisz do zeszytu gatunki literackie w biblii.

Wieczorem przeczytaj fragment Pisma Świętego jako modlitwę.

kl.8 Temat:Niepotrzebna i przygarnięta miłość .

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

27.10.2020 Wtorek

kl.4 temat:  Namiot Spotkania – miejsce szczególnej bliskości Boga.

Przeczytaj temat z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Przygotuj swój własny „namiot spotkania”, czyli kącik modlitwy w domu.

kl.5 temat: WYJDŹ ZE SWEJ ZIEMI. ABRAHAM

Przeczytaj temat z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Podczas wieczornej modlitwy poproś Pana Boga o łaskę wiary. 

29.10.2020 Czwartek

kl.6 temat: Chodzić po wodzie – próba wiary 

Przeczytaj temat z podręcznika wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

W wieczornej modlitwie poproś Jezusa, o wiarę ,odmów akt wiary.

kl.7 Temat:Języki Biblii – tekst oryginalny i przekłady Pisma Świętego.

Przeczytaj temat z podręcznika.Opisz w zeszycie historię powstawania Pisma świętego.Notatkę wyślij na podany email w kontakcie.do 05.listopada.

kl.8 Temat:Miłość, która daje siłę i leczy Dar i pomoc w przeżywaniu cierpienia.

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

03.11.2020 wtorek 

kl.4 Temat: Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy.16.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Pomódl się w intencji zmarłych.

kl.5 temat:  OJCZE, A GDZIE JEST BARANEK? IZAAK 17

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

05.11.2020 czwartek

kl.6 Jedna na dziewięćdziesiąt dziewięć – Bóg w poszukiwaniu zagubionego człowieka 17.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.7 temat: Pismo Święte księgą modlitwy 16.

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

kl.8 temat: Kim jest człowiek wierzący? 12

Przeczytaj temat z podręcznika. Odpowiedz na pytanie w zeszycie Co to znaczy, że wiara nadaje sens życiu człowieka? Odpowiedź wyślij na email w kontakcie do 10.11.

09.11.2020 Poniedziałek 

kl.4 temat: Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom 17

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Napisz, gdzie w naszej  okolicy znajdują się miejsca pamięci o bohaterskich Polakach. Odpowiedź wyślij na email w kontakcie do 15.11.

kl.5 temat: JAK MASZ NA IMIĘ: JAKUB CZY IZRAEL? 18

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Napisz, co oznacza twoje imię, które nadano ci podczas chrztu, możesz skorzystać z internetu.wyślij na email w kontakcie do 15.11.

kl.6 temat: Skarbonka – co warto gromadzić, a co rozdawać? 18

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się i wpisz do zeszytu, jakich wartości nie można zdobyć za pieniądze. Odpowiedź wyślij na email w kontakcie do 15.11.

kl.7 temat:Bóg i człowiek w historii zbawienia 17

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam. Aby się nie zagubić Jezusowi postaraj się robić codzienny rachunek sumienia. Pomyśl, jak się czujesz,gdy zgubisz coś bardzo cennego.

kl.8 temat: Jaki kolor miały oczy Jezusa? Chrześcijańskie świadectwa historyczności Zbawiciela 13

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

10.11.2020 wtorek

kl.2 temat: Naśladuję Jezusa w dobroci. Wykonaj zadania w książce z tego tematu.

kl.3.temat: Jezus uczy nas czcić i kochać swoich rodziców.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.4  temat: Sąd Boży – gmach sprawiedliwości (Uroczystość Chrystusa Króla) 18

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Ile okazji do czynienia dobra miałeś dzisiaj, wczoraj, w ciągu minionego tygodnia? – Kto może liczyć na twój życzliwy uśmiech, przyjazne słowo, pomocną dłoń? – W jaki sposób najchętniej pomagasz bliźnim?

kl.5 temat: STAŁ SIĘ NARZĘDZIEM BOGA. JÓZEF EGIPSKI 19

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.Podczas wieczornej modlitwy poproś Boga o dar przebaczenia tym, którzy sprawili ci przykrość. 

12.11.2020 czwartek

kl 2 temat: Chcę być pilnym uczniem i dzielnym Polakiem.

Pomódl się w intencji naszej Ojczyzny.

kl.3 temat: Jezus uczy nas szanować życie i zdrowie.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 temat: Mową ciała potwierdzać słowa – postawy liturgiczne. 19

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Czy przychodzisz na Eucharystię z potrzeby serca czy z przymusu? – Co wyraża twoja postawa podczas Mszy Świętej? – Co musisz zmienić, by również twoje ciało wyrażało modlitwę?

kl.7 temat: Wyjdź ze swej ziemi – Abraham. 18

Podczas wieczornej modlitwy poproś Pana Boga o łaskę wiary. 

kl.8 temat: Mówił o Nim świat Pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie Chrystusie 14

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

16.11.2020 poniedziałek

kl.4 temat: Otwarte niebiosa – adwentowe wołanie 19

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.5 temat: WYJŚCIE Z NIEWOLI. MOJŻESZ 20

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 temat: Akt pokuty – z czystym sercem przed Panem 20

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Przypomnij sobie warunki sakramentu pokuty.

kl.7 temat:Ojcze, a gdzie jest baranek – Izaak 19

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam. Pomódl się o silną wiarę na wzór Abrahama.

kl.8 Temat: Cztery odsłony tej samej Prawdy Orędzie czterech Ewangelii 15

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

Tydzień z Ewangelią: codziennie przez 15 minut czytaj dowolny fragment Ewangelii z Pisma świętego.

17.11.2020 wtorek

kl.2 temat: Bóg wybiera Maryję na Matkę Zbawiciela.

Wykonaj zadania w książce z tego tematu.

kl.3 temat: Jezus jest z ludźmi czystego serca.

 Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.4 temat: Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu 20

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kogo pytasz o radę, zanim podejmiesz ważną decyzję? – Czy prosisz Boga o pomoc, gdy masz przed sobą trudne zadanie?

kl.5 temat: TRUDNA PODRÓŻ. WĘDRÓWKA NARODU WYBRANEGO PRZEZ PUSTYNIĘ 21

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Wpisz w wyszukiwarkę internetową imię i nazwisko Carlo Acutis. Odszukaj i zapisz w zeszycie, jak ten pochodzący z Włoch chłopiec nazwał Eucharystię. Wyślij zdjęcie do kolejnej lekcji religii.

19.11.2020 czwartek

kl.2 temat: Oczekiwanie ludzi na przyjście Jezusa.

Wykonaj zadania w książce z tego tematu.

kl.3 temat: Jezus chce, abyśmy szanowali rzeczy swoje i cudze.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 temat: Konfesjonał – kto słucha spowiedzi? 21

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi? – Czy pragniesz wrócić do Ojca, który na ciebie czeka? – Za co chciałbyś przeprosić Boga? – Co cię powstrzymuje przed spotkaniem z Nim? 

kl.7 temat: Jak masz na imię: Jakub czy Izrael? 20

Napisz, co oznacza twoje imię otrzymane podczas chrztu,poszukaj wiadomości z internetu.

Wyślij zdjęcie do kolejnej lekcji religii.

kl.8 temat:Cuda Jezusa wyrazem zbawczej miłości 16

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.

23.11.2020 poniedziałek

kl.4 temat: Jerycho – miasto zdobyte Bożym sposobem 21

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Jakie wady są murem w twoim sercu i przeszkadzają ci żyć w przyjaźni z Bogiem i ludźmi? – Co robisz, aby zburzyć te duchowe mury? – Jak często prosisz Boga o pomoc? Zapamiętaj Dobre uczynki, wytrwała modlitwa, zgadzanie się z wolą Boga, umiejętność wybaczania i łaska Boża płynąca z sakramentów – to sposoby na burzenie duchowych murów. 

kl.5 temat: UMOWA WYRYTA NA KAMIENNYCH TABLICACH. PRZYMIERZE NA SYNAJU 22

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zastanów się – Co przypomina ci o Bogu w twojej codzienności? – Jak realizujesz w swoim życiu przykazania Boże? – Jakie dajesz świadectwo wiary w Boga?

kl.6 temat: Cierpienie – kara czy próba? 22

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Odwiedź osobę, która jest chora i cierpiąca. Spędź z nią trochę czasu lub pomóż w codziennych czynnościach.  W wieczornej modlitwie pomódl się za ludzi chorych i poproś dla nich o łaskę ofiarowania cierpienia Jezusowi. 

kl.7 temat: Dlaczego nas wyprowadziłeś z Egiptu? – Mojżesz 21

Przeczytaj temat z podręcznika.

Napisz, jak rozumiesz słowa Pisma Świętego: „Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego!” Zdjęcie wyślij na email w kontakcie do końca listopada.

kl.8 temat: Życie Jezusa odczytane na osi i w spirali czasu Rok liturgiczny 17

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu schemat roku liturgicznego.

24.11.2020 wtorek

kl.2 temat: Adwent – przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem.

Wykonaj zadania w książce z tego tematu.

kl.3 temat: Jezus chce, abyśmy szanowali rzeczy swoje i cudze.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.4 temat: Jerozolima – królewska stolica 22

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.W dniu Pierwszej Komunii Świętej do twego serca uroczyście wprowadził się Chrystus. Przypomnij sobie radość tamtego dnia, śpiewane pieśni, postanowienia i składane obietnice. Pooglądaj zdjęcia z tej uroczystości.

kl.5 temat: BOŻE KRYTERIA WYBORU LUDZI. GEDEON 23

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. 

Zastanów się – Jak często myślisz o tym, że wszelkie dobro pochodzi od Pana Boga: twoje życie, łaska zbawienia, wolność, zdolność do miłości? – W jakich sprawach powinieneś zaufać Bogu? – Dlaczego mimo swoich ograniczeń z pomocą Boga możesz robić dużo dobra?

26.11.2020 czwartek

kl.2 temat: Znaki i symbole adwentowe.

Przy pomocy  rodziców  wykonaj wieniec adwentowy ze splecionych gałązek świerkowych, 4 świec, możesz dowolnie ozdobić. Od przyszłej niedzieli zapalajcie kolejną świecę np. przy niedzielnych posiłkach.Zdjęcie wieńca wyślij na email w kontakcie do końca listopada.

kl.3 temat: Jezus uczy nas żyć w prawdzie.

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

kl.6 temat: Słowo zasiewem królestwa – przypowieść o siewcy. 23

Przeczytaj temat i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Dokończ podane zdania własnymi odpowiedziami.Zdjęcie wyślij na email do końca listopada.

– Przygotowujesz swoje serce na słuchanie słowa Bożego, gdy… – Twoje życie jest dobrą glebą dla słowa Bożego, gdy… – Troszczysz się o rozwój słowa Bożego, gdy… – Przyjmujesz słowo Boże, gdy… – Słowo Boże wydaje owoc w twoim sercu, gdy… – Podczas Mszy Świętej słuchasz słowa Jezusa, ponieważ… – Jesteś siewcą Bożego słowa, gdy… 

kl.7 temat: Komu chcecie służyć? – Jozue.22

Przeczytaj temat z podręcznika. Odpowiedz w zeszycie na podane pytania. Nie wysyłaj bo to twoje przemyślenia.

Zastanów się ? • Z jakich podjętych dotąd decyzji jesteś dumny? • Z czyich rad korzystasz w podejmowaniu ważnych decyzji? • Czy twoje wybory nie krzywdzą innych? • Czy dokonując wyborów, pamiętasz o Panu Bogu? • Gdzie szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące wiary? • Z czyich rad korzystasz, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące wiary? • Komu swoim zachowaniem dajesz dobry przykład? • O poradę w sprawie wiary udasz się do… 

kl.8 temat: Czekanie na Boga, który przychodzi 18

Przeczytaj temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu treść zapamiętam.Muzyka


29.10.2020 Czwartek

kl.4 temat: Z rytmem za pan brat.

Przeczytaj temat z podręcznika.Przepisz do zeszytu co to jest rytm i pauza.

Z podkładem z you tube zaśpiewaj piosenkę ,,Poczuj rytm"str.36

kl.5 temat: Muzyka w roli głównej.

Przeczytaj temat z podręcznika.Przepisz do zeszytu co to jest filharmonia,recital,koncert,festiwal. Posłuchaj koncertu na you tube z wybranej filharmonii ze stron 22,23.

kl.6 temat: Z dziejów muzyki-muzyka dawna.

Przeczytaj temat z podręcznika.Zapoznaj się z instrumentami ze str.34,35 Przepisz do zeszytu co to jest renesans,polichóralność.

kl.7 temat: Instrumenty elektryczne i elektroniczne 

Przeczytaj temat z podręcznika..Przepisz do zeszytu co to jest sampel,samplowanie, instrumenty elektryczne i elektroniczne. Posłuchaj na you tube muzyki w wykonaniu Marka Bilińskiego.

05.11.2020 czwartek

kl.4 temat: Rytmiczne zabawy.

Przeczytaj temat z podręcznika.Przepisz do zeszytu co to jest tataizacja, gestodźwięk, ostinato.

kl.5 temat: Wolno,szybciej,coraz szybciej.

Przeczytaj temat z podręcznika.Przepisz do zeszytu co to jest tempo oraz tabelkę ze str.35.

kl.6 temat: Złoty wiek muzyki polskiej.

Przeczytaj temat z podręcznika str.38-42.

kl.7 temat: Rodzaje muzyki.

Przeczytaj temat z podręcznika str.39-40..Przepisz do zeszytu tabelkę ze str.40.

12.11.2020 czwartek

kl.4 temat: Mazurek Dąbrowskiego i symbole narodowe.

Przeczytaj temat ze str. 46-51. Naucz się na pamięć Hymnu Polski.

kl.5 temat:Dzisiaj wielka jest rocznica....

Przeczytaj temat ze str. 47-52. Naucz się i pośpiewaj w domu pieśni patriotyczne Pierwsza brygada, Piechota,z podkładem z you tube.

kl.6 temat: Historia polskiego oręża dźwiękiem zapisana.

Przeczytaj temat ze str. 48-53.Pośpiewaj znane ci piosenki żołnierskie.

kl.7 temat: Piosenki partyzanckie.

Przeczytaj temat ze str. 46-47. Naucz się piosenki,, Idą leśni",z podkładem z you tube.

19.11.2020 czwartek

kl.4 temat: Gdy piosenka szła z wojskiem.

Przeczytaj temat ze str. 43-45.Naucz się śpiewać piosenkę ,,Przybyli ułani" ,z podkładem z you tube.

kl.5 temat: Formy ABA i ABA1.

Przeczytaj temat ze str. 38-41.Przepisz do zeszytu co to jest forma ABA i ABA1 ze str.41.

kl.6 temat: Piosenki powstania warszawskiego.

Przeczytaj temat ze str. 54-57.Naucz się śpiewać piosenkę ,,Pałacyk Michla" ,z podkładem z you tube.

kl.7 temat: Style muzyki rozrywkowej.

Przeczytaj temat ze str. 41-45.Wykonaj plakat opisujący podane w książce style muzyczne, mogą być wycinki z gazet.

26.11.2020 czwartek

kl.4 temat: Święta Cecylia patronką muzyki i muzyków.

Przeczytaj tekst  ze str. 35. Odszukaj w internecie wiadomości o andrzejkach, św. Cecylii i św. Katarzynie.Zrób notatkę w zeszycie i wyślij na email w kontakcie do końca listopada.

kl.5 temat: Andrzejkowe tradycje,zwyczaje i zabawy.

Przeczytaj tekst  ze str. 53-57. Powróż sobie z wosku, być może wyjdzie ci jakiś instrument i zostaniesz muzykiem?

kl.6 temat: W muzycznej kuchni.Elementy muzyki.

Przeczytaj tekst  ze str. 43-47. Przepisz do zeszytu co to są elementy muzyki, harmonia, forma muzyczna.

kl.7 temat: Z dziejów muzyki - klasycyzm.

Przeczytaj tekst  ze str. 48-53.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING